Leta i den här bloggen

torsdag 13 mars 2014

Första resultat av JiTT frågor

Normal ett normalt ord?

En av de första videorna som eleverna skull svara på JiTT frågor till var "de fyra krafterna". De tillhörande frågorna löd vilken/vilka krafter verkar på längst avstånd? och vilken kraft gör att vi inte ramlar genom golvet? Den första frågan var inget problem men på den andra fick vi svar som


  • Den starka kraften som håller ihop atomer och partiklar
  • Motkraft? Jag förstår inte riktigt vad du vill ha för svar
  • det är normalkraften
  • Motkraften. Alltså en kombination av standardmodellen.
  • Normalkraften, motkraft mot gravitationen.

Men även andra felaktiga och korrekta svar. Det gick att dra två slutsatser 

  • dels att vissa elever tyckte det var lätt men de hade inte förstått!
  • Eleverna visste inte vad normal kraft är, men vissa hade grumliga förutfattade meningar
En snabb koll på lektionen visade att Ingen elev visste vad ordet normal betydde i matematisk mening. Jippi vi kan fixa problemet innan det blir permanent och svårt att arbeta bort.

Vad som är grunden för elevens tro att normalkraft är en slags normal kraft kan man fundera över. Vid en diskussion mellan några lektorer i Göteborg kom förslaget att det är den nya kursplanens fel. Eleverna lär sig inte detta i grundskolan och inte i matematik 1c. Tidigare började man med ljusbrytning i prismor och linser då introducerades ordet normal i matematisk mening utan att det märktes så mycket. Nu tas det lätt för givet och banar väg för långvariga missförstånd

//Jippi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar