Leta i den här bloggen

torsdag 20 mars 2014

Om JiTT frågorna

Eftersom vi vill systematisera det "omvända klassrummet/flipped classroom" för att veta vad vi mäter i våra effektstudier har vi valt att ha en enhetlig struktur på JiTT frågorna.
JiTT frågorna är alltså de frågor som skall besvaras efter att ett moment av läxan gåtts igenom. Tidigare studier av Just-in-time-teaching har visat att frågorna inte får vara så enkla att man kan simpelt skanna materialet och hitta ett färdigt svar. Man skall ha gått om tid på sig att få fram att färdigt svar och man ska ha möjlighet att ändra sig. Du kan läsa mer om detta i kapitel 2  här 978-1579222932. Allt detta för att eleverna ska tvingas tänka. Det här betyder bland att frågorna är rent formativa och skall inte användas i en summativbedömning. Detta är viktigt för att verkligen fånga feltänk, eleverna får inte vara rädda för frågorna och inspireras att läsa läxan innan lektionen. Möjligen kan man använda JiTT frågorna för att observera progress.
På det här sättet fångar man inte allt. Som föreslås i boken innan har vi också en fråga som kan generera meta kognition till varje JiTT formulär.
Formuläret är 2 frågor fler-vals och eller beskrivande och sen alltid samma fråga "vad var svårt på detta avsnitt eller om inget var svårt vad var mest intressant?
Frågorna kan läraren se svaren samlat på ett kalkylark. Detta ger möjlighet till snabb feedback och möjlighet att snabbt rätta till missuppfattningar eller brister som läraren inte visste om. Ett exempel kan ses i föregående inlägg.
Meta reflektionen i den sista frågan har ett helt annat syfte. Här ger eleverna återkoppling till läraren eller i bästa fall till lärargruppen. Den här återkopplingen är enligt forskningen en stor del av formativ bedömning. Ett exempel på sådan återkoppling i ett kommande inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar