Leta i den här bloggen

tisdag 12 augusti 2014

Fungerar det?


När vi bestämde oss för att mäta effekten av flipped classroom så blev vi tvungna att definiera vad vi menade med flipped classroom. Daniel hade jobbat med detta förut och vi hade bedrivit vissa studier på hans resultat. Inte sämre än annars resultatet som vi fått genom ett externt forskningsprojekt var inte det vi behövde. Vad är bra och fungerar bäst?

Vi valde alltså efter viss forskning att inkludera både JiTT och PI i begreppet. Nu har vi de första indikationerna på att båda delarna bidrar positivt. Daniel hade framför allt jobbat med videor i matematik där forskningen visat åtminstone lika bra som annars. Han har nu lagt till JiTT lika frågor till detta och de första indikationerna tyder på att det blev ett bättre resultat då. Där finns även en sammanfattning av forskningen av Malin Mattson som jag refererade till ovan.

Vi har vid den första mätningen av effekten fått utmärkta resultat. Minst 0.6 på de fysik klasser där vi testat flipped classroom med definitionen JiTT + PI ( JiPPi ). Om vi delar ner dessa resultat på grupper får vi ett speciellt bra resultat. Intervjuer indikerar att den gruppen har den lärare som vid inkörningen av systemet bäst lyckas jobba med PI frågor.

Även om man ska vara försiktig när man delar in i mindre grupper osv. så har vi alltså indikationer av kvalitativ natur som visar att både JiTT och PI bidrar och att tillsammans blir effekten mycket stor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar