Leta i den här bloggen

tisdag 26 augusti 2014

Hjälper Jippi eleverna att nå ett högre betyg?

Nu när eleverna är tillbaka från sommarlovet ville jag ägna en lektion åt att prata om varför vi undervisar enligt Jippi-modellen och vad vi har sett för utveckling hos eleverna i vår forskningsstudie. Innan lektionen funderade jag på om man, förutom resultatet från studien, kan se om Jippi-modellerna hjälper eleverna att nå ett högre betyg.

Vad jag gjorde var att jämföra ett prov som eleverna skrev tidigt på terminen med det prov dom skrev precis innan sommarlovet. Jag räknade ut ett medelvärde för klassen i de båda proven och jämförde dom. Kortfattat kan man säga att om medelvärdena hade ökat med 1 poäng skulle det innebära att samtliga eleverna i klassen i snitt hade höjt sig ett helt betygssteg. Ökningen var 0,71 poäng. Jag gjorde samma jämförelse för de elever jag hade året innan som inte undervisades enligt Jippi-modellen. Den genomsnittliga ökning mellan deras första prov var 0,35 poäng. 

Min jämförelse var långt ifrån vetenskaplig och jag ser det inte som någon form av bevis på att eleverna når ett högre betyg. Men jag måste medge att jag tycker att det var väldigt intressant!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar