Leta i den här bloggen

torsdag 9 oktober 2014

Här är powerpointen från gårdagens främförande på Framtidens läromedel

JiPPi det fungerar!

onsdag 8 oktober 2014

onsdag 17 september 2014

Att få eleverna att komma förberedda till lektionerna

Ett av problemen som har dykt upp när jag har låtit mina elever se ett filmklipp och svara på frågor innan lektionen är att få samtliga elever att göra just detta. När jag diskuterar med mina elever säger dom väldigt ofta att det handlar om att få in en rutin kring detta. De flesta tycker inte att det är speciellt jobbigt att se filmklippet och svara på frågorna men att dom glömmer av att göra det. Jag har tydligt märkt att ju fler som sett filmen och svarat på frågorna ju bättre blir lektionen.

Därför har jag gjort några saker i år. Som jag skrev i ett tidigare inlägg inledde jag året med att förklara varför jag låter eleverna arbeta enligt Jippi-modellen och jag visade upp deras resultat från vår undersökning. En annan sak jag har ändrat på är att eleverna nu måste skriva sitt namn i frågeformuläret så att jag ser vem som har svarat. Tillsammans har dessa åtgärder ökat svarsfrekvensen kraftigt hos min klass och det har gett mig en ännu bättre bild av elevernas förkunskaper. Det är nog viktigt att synliggöra för eleverna varför man lär ut på ett visst sätt!

måndag 15 september 2014

Vi är nämnda i en blogg på pedagog Stockholm

Här äar länken till blogginlägget från redaktionen på pedagog Stockholm. Calle Hedrén gör en film om att flippa klassrummet kallad så flippar jag. JiPPi projektet diskuterar lite om vad vi forskat om i filmen.

tisdag 26 augusti 2014

Hjälper Jippi eleverna att nå ett högre betyg?

Nu när eleverna är tillbaka från sommarlovet ville jag ägna en lektion åt att prata om varför vi undervisar enligt Jippi-modellen och vad vi har sett för utveckling hos eleverna i vår forskningsstudie. Innan lektionen funderade jag på om man, förutom resultatet från studien, kan se om Jippi-modellerna hjälper eleverna att nå ett högre betyg.

Vad jag gjorde var att jämföra ett prov som eleverna skrev tidigt på terminen med det prov dom skrev precis innan sommarlovet. Jag räknade ut ett medelvärde för klassen i de båda proven och jämförde dom. Kortfattat kan man säga att om medelvärdena hade ökat med 1 poäng skulle det innebära att samtliga eleverna i klassen i snitt hade höjt sig ett helt betygssteg. Ökningen var 0,71 poäng. Jag gjorde samma jämförelse för de elever jag hade året innan som inte undervisades enligt Jippi-modellen. Den genomsnittliga ökning mellan deras första prov var 0,35 poäng. 

Min jämförelse var långt ifrån vetenskaplig och jag ser det inte som någon form av bevis på att eleverna når ett högre betyg. Men jag måste medge att jag tycker att det var väldigt intressant!

tisdag 12 augusti 2014

Fungerar det?


När vi bestämde oss för att mäta effekten av flipped classroom så blev vi tvungna att definiera vad vi menade med flipped classroom. Daniel hade jobbat med detta förut och vi hade bedrivit vissa studier på hans resultat. Inte sämre än annars resultatet som vi fått genom ett externt forskningsprojekt var inte det vi behövde. Vad är bra och fungerar bäst?

Vi valde alltså efter viss forskning att inkludera både JiTT och PI i begreppet. Nu har vi de första indikationerna på att båda delarna bidrar positivt. Daniel hade framför allt jobbat med videor i matematik där forskningen visat åtminstone lika bra som annars. Han har nu lagt till JiTT lika frågor till detta och de första indikationerna tyder på att det blev ett bättre resultat då. Där finns även en sammanfattning av forskningen av Malin Mattson som jag refererade till ovan.

Vi har vid den första mätningen av effekten fått utmärkta resultat. Minst 0.6 på de fysik klasser där vi testat flipped classroom med definitionen JiTT + PI ( JiPPi ). Om vi delar ner dessa resultat på grupper får vi ett speciellt bra resultat. Intervjuer indikerar att den gruppen har den lärare som vid inkörningen av systemet bäst lyckas jobba med PI frågor.

Även om man ska vara försiktig när man delar in i mindre grupper osv. så har vi alltså indikationer av kvalitativ natur som visar att både JiTT och PI bidrar och att tillsammans blir effekten mycket stor.

lördag 2 augusti 2014

Åter från semestern

Ja, jag har semester inte ferie. Under semestern har jag följt facebook gruppen Flippa klassrummet. Där har man frågat efter en enkel beskrivning av peer instruction. För en tid sen översatte vi Julie Schells A Quick Start Guide to Flipping your Classroom with Peer Instruction åt henne. Den finns på hennes blog Turn to Your Neighbor men där är den inte jättelätt att hitta.

Här finns en länk till den svenska översättningen Snabbstartsguide för att Flippa Klassrummet med Peer Instruction (pdf)

onsdag 25 juni 2014

Lost in translation?

Recently we have had more visitors from US then all other togheter. Are the US visitors using google translate or do they read swedish? Is there a risk of loosing in the translation? Feedback is welcome.

tisdag 17 juni 2014

Hjälper eller stjälper II

Jag har tidigare reflekterat över om det hjälper eller stjälper eleverna att visa dom videoklipp till kursen baserat att eleverna blir allt svagare i läsning. Nu vet vi att vi har en bra effekt med JiPPi konceptet, kan vi säkra att läsförmågan inte sjunker?.

Jag var på flipkonv14 och pratade i helgen som gick. Där var även Magnus Ehinger från Lund. Han berättade hur han använder den ökade kvalitetstiden som uppstår när eleverna kommer förberedda till lektionerna. Han låter eleverna läsa kursboken på lektionen! En diskussion om man bör ha högläsning för att stötta de svagare eleverna ytterligare uppstod.


Själv har jag ofta låtit elever läsa uppgifter högt innan de få ge sig på dom och sedan efter att de arbetat med gått igenom på tavlan. Då har syftet framför allt varit att se till att de läser hela uppgiften. Annars tenderar eleverna i bland att börja innan de vet vad frågan är. Jag kommer definitivt att börja låta eleverna läsa ibland. Jag kommer att låta dem läsa högt. Tack Magnus och övriga som bidrog till diskussionen om detta på flippkonv14

lördag 14 juni 2014

Jag pratade idag på flipkon14. Det var mångaintresanta diskussioner där. jag återkommer med reflektioner från detta och scaleble learning  där jag pratade i onsdags. Bloggen får dock vänta tills terminen är slut på riktigt.
Två olika adresser hit fungerar.
http://jippinu.blogspot.se     eller
http://jippi.norra real.org
båda pekar på samma ställe.

torsdag 12 juni 2014

Ett halvår med Jippi

Jag tänkte ge mig på att skriva lite om det första halvåret då jag arbetat enligt Jippi-modellen. Relativt nyexaminerad med ett år som heltidsarbetande lärare bakom mig satte jag igång med att ändra mitt sätt att undervisa. Till en början ägnade jag mycket tid åt att leta bra klipp som jag kunde visa mina elever och som jag kunde formulera bra jiTT-frågor till (de frågor eleverna ska besvara innan lektionen). Jag märkte ganska tidigt att det var någon detalj i nästan varje film jag skulle vilja ändra på, samt att jag märkte att det var väldigt tidskrävande att titta igenom och till slut hitta en film jag var nöjd med. Jag beslutade mig då för att börja spela in mig själv.

Att se och höra sig själv förklara kan vara bland det värsta man som lärare kan utsätta sig för. Den första filmen jag spelade in tog mig runt 3 timmar att spela in och blev 7 minuter lång. Jag var dessutom väldigt missnöjd med resultatet. Vid flera inspelningar därefter gav jag helt enkelt upp och sa till mig själv att nu skiter jag i det här. Sen fick jag idén att rikta kameran mot en whiteboard och tänka att "nu ska jag förklara för kameran", i stället för att rikta kameran mot ett blankt papper vilket jag har sett att många andra gör. För mig blev det mer naturligt, kameran (eller ipaden som jag använder) blev min elev som jag undervisade för. 

Om jag tänker på läraryrket och den utvärdering vi gör om vår egen undervisning så ägnar man ganska lite tid åt att reflektera om vad man faktiskt gör i klassrummet. När man har haft en lektion ligger all fokus på att förbereda sig inför nästa. När man spelar in sig själv ser man svart på vitt vad ens elev ser och hör under en genomgång. Det må vara skrämmande att spela in sig själv, men fruktansvärt lärorikt.

Detta blev ett inlägg om att spela in sig själv, mer om jiTT-frågorna och vad som sker i klassrummet hoppas jag kunna återkomma om. Kommentera gärna.

/Patrik

onsdag 11 juni 2014

I dag pratade vi om våra resultat för allra första gången. Resultaten är mycket preliminära och väldigt konservativt beräknade till att ligga över en effekt av 0.6 JiPPi

tisdag 10 juni 2014

Vi har nu mycket preliminära resultat.. Vi presenterar ett Scalablelearning event 11/6 och mer utförligt på flipp konferensen flippkon14 i Vaxholm 14-15 juni.

fredag 23 maj 2014

Vi pratade på Sett14. Vi blev lite försenade med att lägga ut detta därför att vi vill ha något godkänt ur upphovsrätt synpunkt. Här följer länkar ti  de två första delarna. De är upplagda på samma sätt som vi lägger upp JITT frågor till eleverna. Om man vill svara på frågorna är de dock anonyma.
del 1 och del 2

Daniels föreläsning vid utdelningen av Ingvar Lindkvist priset finns nu på UR

torsdag 8 maj 2014

Sett

Inom kort lägger vi ut en video om vad vi presenterade på SETT 07 maj 14

torsdag 1 maj 2014

SETT
vi pratar på Sett 7 maj Stockholms monter (trappan eller 50) kl 14.00

tisdag 8 april 2014

Hjälper eller stjälper?

I en artikel i DN häromdagen (Sveriges fallande skolresultat 2014-04-07) hävdar Martin Widmark att grundorsaken till fallande skolresultat är dålig läsförståelse. Det finns även annat stöd för att dåliga läskunskaper är en stor faktor till att skolresultaten faller. Hjälper vi eller stjälper vi då eleverna med att lägga ut videos på nätet? Det är ju grunden till den vanligaste implementeringen av "flipped classroom". I våra JiTT frågor som ju används för elever  som går vårterminen i årskurs 1 på gymnasiet (i en skola där eleverna har mycket hög ambitions nivå) säger eleverna att en video på 10-12 min är alldeles för lång. En enkel orsak skulle kunna vara att eleverna är så snuttifierade i sin dagliga media konsumtion att de inte kan koncentrera sig. Det skulle ju också kunna vara en delförklaring till varför de har svårt att läsa längre texter. En annan förklaring kan kanske fås i årets Lindqvist pristagare Daniel Barkers tal tal på KVA 1 april (http://www.kva.se/lindqvistprisen snart också video). Där säger Daniel att det han säger på en video på 10-12 min tar 55 min om han följer samma manuskript på lektion. Eleverna säger då men då kan vi vila i "pauserna". Eleverna är alltså inte koncentrerade hela tiden utan hittar luckor, sidospår och andra delar där de inte måste koncentrera sig. Hjälpa eller stjälpa? Vi kommer att dela ner videon i kortare bitar med JiTT frågor efter varje. Det ger eleverna en paus för eftertanke precis som de får på en vanlig lektion. Om det hjälpte vet vi i slutet på vårterminen

torsdag 20 mars 2014

Om JiTT frågorna

Eftersom vi vill systematisera det "omvända klassrummet/flipped classroom" för att veta vad vi mäter i våra effektstudier har vi valt att ha en enhetlig struktur på JiTT frågorna.
JiTT frågorna är alltså de frågor som skall besvaras efter att ett moment av läxan gåtts igenom. Tidigare studier av Just-in-time-teaching har visat att frågorna inte får vara så enkla att man kan simpelt skanna materialet och hitta ett färdigt svar. Man skall ha gått om tid på sig att få fram att färdigt svar och man ska ha möjlighet att ändra sig. Du kan läsa mer om detta i kapitel 2  här 978-1579222932. Allt detta för att eleverna ska tvingas tänka. Det här betyder bland att frågorna är rent formativa och skall inte användas i en summativbedömning. Detta är viktigt för att verkligen fånga feltänk, eleverna får inte vara rädda för frågorna och inspireras att läsa läxan innan lektionen. Möjligen kan man använda JiTT frågorna för att observera progress.
På det här sättet fångar man inte allt. Som föreslås i boken innan har vi också en fråga som kan generera meta kognition till varje JiTT formulär.
Formuläret är 2 frågor fler-vals och eller beskrivande och sen alltid samma fråga "vad var svårt på detta avsnitt eller om inget var svårt vad var mest intressant?
Frågorna kan läraren se svaren samlat på ett kalkylark. Detta ger möjlighet till snabb feedback och möjlighet att snabbt rätta till missuppfattningar eller brister som läraren inte visste om. Ett exempel kan ses i föregående inlägg.
Meta reflektionen i den sista frågan har ett helt annat syfte. Här ger eleverna återkoppling till läraren eller i bästa fall till lärargruppen. Den här återkopplingen är enligt forskningen en stor del av formativ bedömning. Ett exempel på sådan återkoppling i ett kommande inlägg.

torsdag 13 mars 2014

Första resultat av JiTT frågor

Normal ett normalt ord?

En av de första videorna som eleverna skull svara på JiTT frågor till var "de fyra krafterna". De tillhörande frågorna löd vilken/vilka krafter verkar på längst avstånd? och vilken kraft gör att vi inte ramlar genom golvet? Den första frågan var inget problem men på den andra fick vi svar som


  • Den starka kraften som håller ihop atomer och partiklar
  • Motkraft? Jag förstår inte riktigt vad du vill ha för svar
  • det är normalkraften
  • Motkraften. Alltså en kombination av standardmodellen.
  • Normalkraften, motkraft mot gravitationen.

Men även andra felaktiga och korrekta svar. Det gick att dra två slutsatser 

  • dels att vissa elever tyckte det var lätt men de hade inte förstått!
  • Eleverna visste inte vad normal kraft är, men vissa hade grumliga förutfattade meningar
En snabb koll på lektionen visade att Ingen elev visste vad ordet normal betydde i matematisk mening. Jippi vi kan fixa problemet innan det blir permanent och svårt att arbeta bort.

Vad som är grunden för elevens tro att normalkraft är en slags normal kraft kan man fundera över. Vid en diskussion mellan några lektorer i Göteborg kom förslaget att det är den nya kursplanens fel. Eleverna lär sig inte detta i grundskolan och inte i matematik 1c. Tidigare började man med ljusbrytning i prismor och linser då introducerades ordet normal i matematisk mening utan att det märktes så mycket. Nu tas det lätt för givet och banar väg för långvariga missförstånd

//Jippi