Leta i den här bloggen

tisdag 8 april 2014

Hjälper eller stjälper?

I en artikel i DN häromdagen (Sveriges fallande skolresultat 2014-04-07) hävdar Martin Widmark att grundorsaken till fallande skolresultat är dålig läsförståelse. Det finns även annat stöd för att dåliga läskunskaper är en stor faktor till att skolresultaten faller. Hjälper vi eller stjälper vi då eleverna med att lägga ut videos på nätet? Det är ju grunden till den vanligaste implementeringen av "flipped classroom". I våra JiTT frågor som ju används för elever  som går vårterminen i årskurs 1 på gymnasiet (i en skola där eleverna har mycket hög ambitions nivå) säger eleverna att en video på 10-12 min är alldeles för lång. En enkel orsak skulle kunna vara att eleverna är så snuttifierade i sin dagliga media konsumtion att de inte kan koncentrera sig. Det skulle ju också kunna vara en delförklaring till varför de har svårt att läsa längre texter. En annan förklaring kan kanske fås i årets Lindqvist pristagare Daniel Barkers tal tal på KVA 1 april (http://www.kva.se/lindqvistprisen snart också video). Där säger Daniel att det han säger på en video på 10-12 min tar 55 min om han följer samma manuskript på lektion. Eleverna säger då men då kan vi vila i "pauserna". Eleverna är alltså inte koncentrerade hela tiden utan hittar luckor, sidospår och andra delar där de inte måste koncentrera sig. Hjälpa eller stjälpa? Vi kommer att dela ner videon i kortare bitar med JiTT frågor efter varje. Det ger eleverna en paus för eftertanke precis som de får på en vanlig lektion. Om det hjälpte vet vi i slutet på vårterminen