Leta i den här bloggen

tisdag 26 augusti 2014

Hjälper Jippi eleverna att nå ett högre betyg?

Nu när eleverna är tillbaka från sommarlovet ville jag ägna en lektion åt att prata om varför vi undervisar enligt Jippi-modellen och vad vi har sett för utveckling hos eleverna i vår forskningsstudie. Innan lektionen funderade jag på om man, förutom resultatet från studien, kan se om Jippi-modellerna hjälper eleverna att nå ett högre betyg.

Vad jag gjorde var att jämföra ett prov som eleverna skrev tidigt på terminen med det prov dom skrev precis innan sommarlovet. Jag räknade ut ett medelvärde för klassen i de båda proven och jämförde dom. Kortfattat kan man säga att om medelvärdena hade ökat med 1 poäng skulle det innebära att samtliga eleverna i klassen i snitt hade höjt sig ett helt betygssteg. Ökningen var 0,71 poäng. Jag gjorde samma jämförelse för de elever jag hade året innan som inte undervisades enligt Jippi-modellen. Den genomsnittliga ökning mellan deras första prov var 0,35 poäng. 

Min jämförelse var långt ifrån vetenskaplig och jag ser det inte som någon form av bevis på att eleverna når ett högre betyg. Men jag måste medge att jag tycker att det var väldigt intressant!

tisdag 12 augusti 2014

Fungerar det?


När vi bestämde oss för att mäta effekten av flipped classroom så blev vi tvungna att definiera vad vi menade med flipped classroom. Daniel hade jobbat med detta förut och vi hade bedrivit vissa studier på hans resultat. Inte sämre än annars resultatet som vi fått genom ett externt forskningsprojekt var inte det vi behövde. Vad är bra och fungerar bäst?

Vi valde alltså efter viss forskning att inkludera både JiTT och PI i begreppet. Nu har vi de första indikationerna på att båda delarna bidrar positivt. Daniel hade framför allt jobbat med videor i matematik där forskningen visat åtminstone lika bra som annars. Han har nu lagt till JiTT lika frågor till detta och de första indikationerna tyder på att det blev ett bättre resultat då. Där finns även en sammanfattning av forskningen av Malin Mattson som jag refererade till ovan.

Vi har vid den första mätningen av effekten fått utmärkta resultat. Minst 0.6 på de fysik klasser där vi testat flipped classroom med definitionen JiTT + PI ( JiPPi ). Om vi delar ner dessa resultat på grupper får vi ett speciellt bra resultat. Intervjuer indikerar att den gruppen har den lärare som vid inkörningen av systemet bäst lyckas jobba med PI frågor.

Även om man ska vara försiktig när man delar in i mindre grupper osv. så har vi alltså indikationer av kvalitativ natur som visar att både JiTT och PI bidrar och att tillsammans blir effekten mycket stor.

lördag 2 augusti 2014

Åter från semestern

Ja, jag har semester inte ferie. Under semestern har jag följt facebook gruppen Flippa klassrummet. Där har man frågat efter en enkel beskrivning av peer instruction. För en tid sen översatte vi Julie Schells A Quick Start Guide to Flipping your Classroom with Peer Instruction åt henne. Den finns på hennes blog Turn to Your Neighbor men där är den inte jättelätt att hitta.

Här finns en länk till den svenska översättningen Snabbstartsguide för att Flippa Klassrummet med Peer Instruction (pdf)