Leta i den här bloggen

söndag 26 april 2015

Visst är det fantasiskt ...

Förra veckan, ja det började väl inte bra, bara 4 elever hade läst läxan kvällen innan. Men innan jag gick hemmifrån var det 12, men det var väldigt spretiga resultat. Sen när jag kommer till skolan och är på väg till kalssrummet står "alla" elever där och dom diskuterar fysik. Det är inte för att att de sett mig, nej de diskuterar verkligen. Och några hör jag diskutera de problem jag givit till läxan.

In och hämta datorn lotta placeringen och lektion. När jag skall starta återkopplingen har 24 (av 32) svarat. OK men inte bra, får kolla mer. Första biten var ok men nu kommer vi till den spretiga biten. Här hade vi lagt ut en distraktor som första fråga och sedan en riktig nyckel fråga. Distraktorn var fortfarande förvirrad, jag använde en enkel hand röstning för att få med alla även de som inte svarat.

Det här behövde verklingen PI och sedan ytterligare diskusioner ledda av mig. Snart var alla med, en boll kommer verligen ner snabbare om det är brant än om det knappt sluttar alls. Nästa fråga vilken har störst hastighet? Ny hand visning. Alla svarar rätt. man blir glad dom har FATTAT. Då återstår bara några lottade förklaringar.

Jag fick gå igenom hela klassen INGEN kunde förklara....

fredag 17 april 2015

SETT 2015

I går torsdag hade vi Jönköpings högskola på besök. De filmade en lektion och intervjuade 3 av oss om vår modell för flipped classroom och vår forskning. Detta inför en så kallad 2.5 are, dvs en kortare kurs som de ger på distans.
Igår pratade vi också på SETT2015 i Kista.. Här är länken till powerpointen.  Lotto som finns är nämnt är i powerpointen lokalt länkad till en disk. De finns dock länkad i ett tidigare inlägglänkad nedan

torsdag 2 april 2015

SETT 2015

Om idag 14 dagar den 16 april pratar vi på SETT. Vi kommer att prata om forskningsprojektet men också om hur ett forskningsprojekt som detta kan katalysera det kollegiala lärandet.

Ses vi i sal M7 kl 16.15 den 16 april?

torsdag 12 mars 2015

Lotto

En av delarna som är viktig i det flippade klassrummet i alla fall med vår modell är att eleverna talar med varann. Det ska inte bara vara att man pratar med bästa kompisen som man väljer att alltid stita bredvid. Därför placerar vi alltid eleverna olika. den placeringen har varit slumpvis på lite olika sätt. Sedan hösten använder HT14 vi en ide presenterad på  framtidens lärande.Det är ett program i excel där elevernas platser lottas med ett knapp tryck. Eleverna ser sina platser för denna lektion m.h.a. projetorn när de kommer in till lektionen.

Det är ytterligare en funktion som är implementead. Dylan Willam pratar om "No hands up" och föreslår t.ex. lottsedlar i form av glasspinnar. I det här programmet lottar man elever med hjälp av en knapp. programmet finns att hämta HÄR.
När eleverna diskuterat lottar man en av eleverna som skall svara. de redovisar då tankar från sin diskussionsgrupp.

fredag 13 februari 2015

Nu har jag lite fler siffror

Nu har jag mätdatat från både fysik och matematik kunskapen vid inträdet här på skolan för elever 2014. Det var som lärarna kännt något svagare matematikkunslkaper in (lte men dock mindre) och högre (lite men dock högre) fysik kunskaper än året innan
Om någon anann har siffror vore det intrsant att ta del av.
Är det en konsekvens av förändringarna i läroplanens krav på individuella betyg om gynnar fysiken? Varför har eleverna sämre matematik kunskaper med alla satsningar som gjorts? har trenden inte vänt än? (återkommer med en mätning där snart!)

måndag 26 januari 2015

Ibland pratar jag med lärare från andra skolor ...

Jag pratade med en kemi lärare från en annan skola idag. Hen upplever samma sak som vi gör i fysik (se tidigare blogg inlägg). Nu har alla elever läst någon kemi och förkunskapen blivit jämnare.

Men jag pratade också med en biologi lärare från ytterligare en skola hen hade fortfarande flera elever som som aldrig läst biologi i grundskolan.

lördag 24 januari 2015

Äntligen ett positivt resultat för Svensk grundskola?

I JiPPi projektet skannar vi ju elevernas förkunskaper i fysik i form av ett för test. Årets (intagna 2014) elever presterar något bättre än föregående år !  Det var också något mindre spridning på resultaten.  Det pekar på att eleverna har blivit duktigare i grundskolans fysik ämne.

Eller ...

För det första är det statistiska underlaget litet och ändringen ganska liten så man kan inte göra några  större utalanden. 

Men om det verkligen är så vad kan det bero på?
  • Har eleverna högre betyg (meritvärde in) och i så fall betyder de att de kan mer?
          Detta är lite lite svårt att utala sig entydigt om eftersom meritvärdet grundar sig på fler betyg i år än tidigare år. Möjligen har merit värdet höjts något, mot att detta skulle vara orsaken står diskussionen om betygsinflation men även att vi inte, subjektivt, ser samma skillnad i t.ex matematik.
  • Om det gäller specifikt fysik, Vad kan det bero på?
         En optimistisk tolkning skulle kunna  vara att den nya läroplanen och det stundande legitiomations kravet börjat verka. Tidigare fick skolorna sätta ett klump betyg för NO ämnena. Det fanns tidigare flera elever om året som aldrig läst fysik överhuvudtaget innan de börjat på gymnasiet. En ensam NO-lärare kunde i realiteten fördela biologi, kemi, fysik och teknik som hen ville, eller snarare efter hens egna kunskaps profil. Om det nu (i tre år) har undervisats ungefär lika mycket i de fyra ämnena på alla skolor av lärare som är behöriga i respektive ämne kan det tala för att fysik kunskapen faktiskt har höjts. 
Två saker talar i denna riktning. Vi vet att teknik ämnet varit eftersatt. Man kan förmoda att det finns en större tranfer mellan teknik och fysik än mellan teknik och de andra NO ämnena. Så även om det varit en fördelning 1/3 av tre ämnen till 1/4 av alla så skulle förmodligen inte fysik lida så mycket av detta. Den smalare bredden talar också för att eleverna nu fått lika mycket undervisning både genom att de elever som inte fått tidigare nu får och inga elever får väldigt mycket mer.

fredag 2 januari 2015

Lagom till det nya året har Pedagog Stockholm publicerat en film om flippning och en intervju med oss. Vi håller på med att bygga om på fysik institutionen men framför allt kommer en ny mätperiod som tartar om någon vecka.