Leta i den här bloggen

måndag 26 januari 2015

Ibland pratar jag med lärare från andra skolor ...

Jag pratade med en kemi lärare från en annan skola idag. Hen upplever samma sak som vi gör i fysik (se tidigare blogg inlägg). Nu har alla elever läst någon kemi och förkunskapen blivit jämnare.

Men jag pratade också med en biologi lärare från ytterligare en skola hen hade fortfarande flera elever som som aldrig läst biologi i grundskolan.

lördag 24 januari 2015

Äntligen ett positivt resultat för Svensk grundskola?

I JiPPi projektet skannar vi ju elevernas förkunskaper i fysik i form av ett för test. Årets (intagna 2014) elever presterar något bättre än föregående år !  Det var också något mindre spridning på resultaten.  Det pekar på att eleverna har blivit duktigare i grundskolans fysik ämne.

Eller ...

För det första är det statistiska underlaget litet och ändringen ganska liten så man kan inte göra några  större utalanden. 

Men om det verkligen är så vad kan det bero på?
  • Har eleverna högre betyg (meritvärde in) och i så fall betyder de att de kan mer?
          Detta är lite lite svårt att utala sig entydigt om eftersom meritvärdet grundar sig på fler betyg i år än tidigare år. Möjligen har merit värdet höjts något, mot att detta skulle vara orsaken står diskussionen om betygsinflation men även att vi inte, subjektivt, ser samma skillnad i t.ex matematik.
  • Om det gäller specifikt fysik, Vad kan det bero på?
         En optimistisk tolkning skulle kunna  vara att den nya läroplanen och det stundande legitiomations kravet börjat verka. Tidigare fick skolorna sätta ett klump betyg för NO ämnena. Det fanns tidigare flera elever om året som aldrig läst fysik överhuvudtaget innan de börjat på gymnasiet. En ensam NO-lärare kunde i realiteten fördela biologi, kemi, fysik och teknik som hen ville, eller snarare efter hens egna kunskaps profil. Om det nu (i tre år) har undervisats ungefär lika mycket i de fyra ämnena på alla skolor av lärare som är behöriga i respektive ämne kan det tala för att fysik kunskapen faktiskt har höjts. 
Två saker talar i denna riktning. Vi vet att teknik ämnet varit eftersatt. Man kan förmoda att det finns en större tranfer mellan teknik och fysik än mellan teknik och de andra NO ämnena. Så även om det varit en fördelning 1/3 av tre ämnen till 1/4 av alla så skulle förmodligen inte fysik lida så mycket av detta. Den smalare bredden talar också för att eleverna nu fått lika mycket undervisning både genom att de elever som inte fått tidigare nu får och inga elever får väldigt mycket mer.

fredag 2 januari 2015

Lagom till det nya året har Pedagog Stockholm publicerat en film om flippning och en intervju med oss. Vi håller på med att bygga om på fysik institutionen men framför allt kommer en ny mätperiod som tartar om någon vecka.