Leta i den här bloggen

fredag 13 februari 2015

Nu har jag lite fler siffror

Nu har jag mätdatat från både fysik och matematik kunskapen vid inträdet här på skolan för elever 2014. Det var som lärarna kännt något svagare matematikkunslkaper in (lte men dock mindre) och högre (lite men dock högre) fysik kunskaper än året innan
Om någon anann har siffror vore det intrsant att ta del av.
Är det en konsekvens av förändringarna i läroplanens krav på individuella betyg om gynnar fysiken? Varför har eleverna sämre matematik kunskaper med alla satsningar som gjorts? har trenden inte vänt än? (återkommer med en mätning där snart!)