Leta i den här bloggen

onsdag 20 april 2016

Ett nytt (ett till) forskningprojekt

En av de fantastiska sakerna med forskning är att för varje fråga som besvaras, eller ibland inte besvaras, dyker det upp en eller flera nya. Jippi projektet som nu är under avslutnings och publiserings fas har visat att flipped classroom, enligt vår modell, i alla fall har givit bra resultat.

Har givit därför att kritiken mot effekt mätning är att den bara säger något om det som varit. Projektet har också identifierat vissa problem med läroplanen i gy11 även om detta är resultat av processer som börjat mycket tidigare. Jag vill också tolka det så att detta är effekter som förstärks av att vi har en kursbaserad läroplan.

Det kanske mest intresanta är dock att projektet leder till nya frågor. Jippi projektets upplägg har för oss som arbetat med det klargjort att frågor i olika faser har väldigt olika natur. Detta förstärks också av att vi jobbat i en 1:1 miljö. Hur vi ställer frågor i en digitaliserad miljö har därför blivit en stor kollegial diskussion inte bara på fysik instutitionen. 

Vi har jobbat med digitala prov skarpt inklusive delar av nationella prov. Frågan blir då genast kan man göra digitala självrättande? Skulle man kunna på riktigt minska arbetsbördan? Kan vi göra flervalsfrågor som faktiskt fångar våra nya betygskriterier?  Kursplaneras sätt att ge betygskriterier idag ställer flera av våra gamla provtyper, även de nationella, inför starka krav på förändring. Väldigt många av de prov vi använder idag har en inbyggd normaliserings ide i sig, något som inte matchar dagens betygssytem även om många i den offentliga debatten också har kvar tankarna i sifferbetygens tid.

Första steget blir att se om vi kan korrelera sådanna flervals fågor med tidigare betygsatta elevers kunnande. Man bör också veta att frågorna kommer att  kunstrueras så att de blir mycket svåra att gissa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar